วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งบึงกาฬ-->>"เป็นหน่วยงานแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยในระดับภูมิภาค "

 

 

boss

นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 
 

simple stats

 

0

0

0
0
0
1
1

 

ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด

 

 

 
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ. 2559
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2558
ตั้งด่านตรวจการบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ และตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการอุบัติเหตุลดได้ ด้วยความใส่ใจของสถานศึกษา
  โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
 ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน"
 โครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบีเคเพลส
 สำนักงานขนส่งจังหวัดจัดทำโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ในวินัยจราจร พ.ศ. 2558 ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบึงกาฬ
 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
 

หัวข้อ
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล (หม้อแปลงไฟฟ้า) 22 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า (โดยวิธีประมูล) 10 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (โดยวิธีประมูล) 8 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธี e-bidding 16 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 31 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 27 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2558
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2558
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2558
ประกาศ การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 6 สิงหาคม 2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 19 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน" 23 เมษายน 2558
ข่าว สขจ.บึงกาฬที่ 3/58 ขยายอายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี 20 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ที่ 2/58 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าลงทุนจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถจังหวัดบึงกาฬ 27 มกราคม 2558
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ที่ 1/58 เชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไม่ประจำทาง และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนาม และ ไทย-กัมพูชา.......... 27 มกราคม 2558

*** ตารางเดินรถโดยสารประจำทางและอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง

 

 

 

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ