วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งบึงกาฬ-->> "พัฒนาการขนส่งทางถนนและบริการ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน".................ค่านิยม--> "บริการดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม" ....................วัฒนธรรม-->เต็มใจให้บริการ ร่วมแรงประสานทำงานเป็นทีม

 

 

boss

นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 
 

simple stats

 

0

0

1

0
0
0
1
1

 

 

ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด

 

 

นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2557

 

***ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 6/2557***การจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านทางเว็บไซต์.......

***ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 5/2557***ดีเดย์ 1 ก.ย.57 กำหนดการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่.....

***ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ(โดยวิธีประมูล)***ลว 22 สิงหาคม 2557 รายละเอียด...

***ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2558***ลว.21 สิงหาคม 2557 รายละเอียด.....

***ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 01/2557***ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด.......

***ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 4 / 2557***สขจ.บึงกาฬปรับลดการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถเหลือสัปดาห์ละ 3 วัน

***ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 3 / 2557***ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ จ.บึงกาฬ

***ข่าวประชาสัมพันธ์***สขจ.บึงกาฬ เตือน!! ผู้ที่ไม่ใช้รถต้องแจ้งการขอหยุดใช้รถ ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับ........รายละเอียด.......

......ด่วน....ให้เจ้าของรถตู้ที่รับส่งผู้โดยสารในลักษณะจ้างเหมามายื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งให้ถูกต้อง ในวันที่ 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 รายละเอียด.......

***การขอรับการจัดสรรเงินเพื่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

*** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...New

*** สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

**** ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กก จังหวัดบึงกาฬ

****รถคันแรกที่ใช้ป้ายทะเบียนประมูลบึงกาฬ หมวด “กก”

**** เผยโฉมเศรษฐีบึงกาฬที่ประมูลป้ายทะเบียนรถบึงกาฬที่มีราคาสูงที่สุด

 

*** ตารางเดินรถโดยสารประจำทางและอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง

 

 

 

 

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ