วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งบึงกาฬ-->> "พัฒนาการขนส่งทางถนนและการบริการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

 

 

boss

นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 
 

simple stats

 

0

0

0
0
0
1
1

 

ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด

 

 

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่ จังหวัดบึงกาฬ
โครงการอุบัติเหตุลดได้ ด้วยความใส่ใจของสถานศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถบรรทุก สนับสนุนระบบโลจิสติกส์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการน้องๆ มีวินัย สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดบึงกาฬ (รุ่นที่ 4-7 )
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558
 ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน"
 โครงการน้องๆ มีวินัย สร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2558
 โครงการ "ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ" ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงแรมบีเคเพลส
 สำนักงานขนส่งจังหวัดจัดทำโครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ในวินัยจราจร พ.ศ. 2558 ในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามโรงเรียนบึงกาฬ
 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2558 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ
นายเทวัญ สรรค์นิกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ณ จุดจอดรถโดยสารประจำทางทุกแห่งในจังหวัดบึงกาฬ รวมถึงจุดตรวจรถ หน้าแขวงการทางบึงกาฬ และจุดตรวจรถตำบลไคสี
  สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558
ผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก เข้าตรวจประเมินสำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2557
นางสาวชุติมา ไทยเทียมอารีย์ ขนส่ง จ.บึงกาฬ ร่วมโครงการตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธ.ค. 2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรม "สำนักงานสะอาด คนทำงานมีความสุข" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 3 ธ.ค. 2557
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ของจังหวัดบึงกาฬ
ข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬคนใหม่
ขนส่งจังหวัดบึงกาฬร่วมกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬจัดทำโครงการตรวจจับความเร็วรถในเขตจังหวัดบึงกาฬ

 

หัวข้อ
วันที่
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธี e-bidding 16 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 31 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 27 สิงหาคม 2558
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 สิงหาคม 2558
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2558
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาทำความสะอาด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 สิงหาคม 2558
ประกาศ การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 6 สิงหาคม 2558
สำนักงานขนส่งจังหวัดจัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 19 พฤษภาคม 2558
สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชน" 23 เมษายน 2558
ข่าว สขจ.บึงกาฬที่ 3/58 ขยายอายุใบอนุญาตขับรถชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี 20 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ที่ 2/58 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าลงทุนจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถจังหวัดบึงกาฬ 27 มกราคม 2558
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ที่ 1/58 เชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถไม่ประจำทาง และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย-ลาว-เวียดนาม และ ไทย-กัมพูชา.......... 27 มกราคม 2558
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด (โดยวิธีประมูล) 18 ธันวาคม 2557
ประกาศขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่า (โดยวิธีประมูล) 13 พฤศจิกายน 2557
ประกาศให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถตู้ชนิดพิเศษ 5 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 2 ตุลาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 30 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ สขจ.บึงกาฬ 16 กันยายน 2557
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 6/2557 การจองคิวอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถผ่านทางเว็บไซต์ 27 สิงหาคม 2557
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 5/2557 ดีเดย์ 1 ก.ย.57 กำหนดการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ 27 สิงหาคม 2557
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ(โดยวิธีประมูล) 22 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2558 21 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 01/2557 18 สิงหาคม 2557
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 4 / 2557 สขจ.บึงกาฬ ปรับลดการอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถเหลือสัปดาห์ละ 3 วัน 6 สิงหาคม 2557
ข่าว สขจ.บึงกาฬ ข่าวที่ 3 / 2557 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าลงทุนเพื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ จ.บึงกาฬ 6 สิงหาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ สขจ.บึงกาฬ เตือน!! ผู้ที่ไม่ใช้รถต้องแจ้งการขอหยุดใช้รถ ขาดต่อภาษีเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับ 6 สิงหาคม 2557
..ด่วน.ให้เจ้าของรถตู้ที่รับส่งผู้โดยสารในลักษณะจ้างเหมามายื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งให้ถูกต้อง ในวันที่ 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 . 6 สิงหาคม 2557

*** ตารางเดินรถโดยสารประจำทางและอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง

 

 

 

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ