วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งบึงกาฬ-->>"เป็นหน่วยงานแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยในระดับภูมิภาค "

 

 

boss

นางสาวชุติมา ไทยเจียมอารีย์

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

 

 

 
 

simple stats

 

0

0

0
0
0
1
1

 

ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด

 

 

โครงการร่วมใจสร้างความปลอดภัยให้รถโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย พ.ศ. 2559
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร ประจำปี พ.ศ. 2559
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2558

หัวข้อ
วันที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป...... 20 มิถุนายน 2559
กรมการขนส่งทางบกประกาศการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล (หม้อแปลงไฟฟ้า) 22 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า (โดยวิธีประมูล) 10 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (โดยวิธีประมูล) 8 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธี e-bidding 16 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 16 กันยายน 2558
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 2 กันยายน 2558

*** ตารางเดินรถโดยสารประจำทางและอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง

 

 

 

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ