วิสัยทัศน์ สำนักงานขนส่งบึงกาฬ-->> "พัฒนาการขนส่งทางถนนและบริการ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน".................ค่านิยม--> "บริการดี มีน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม" ....................วัฒนธรรม-->เต็มใจให้บริการ ร่วมแรงประสานทำงานเป็นทีม

 

 

boss

นายอุดม แก้วนิล

ขนส่งจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

 

 
 

simple stats

 

0

0

1

0
0
0
1
1

 

 

ลิงค์สำนักงานขนส่งจังหวัด

 

 

นายเอกบดินทร์ จำเนียรกาล ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมวันฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2557

 

......ด่วน....ให้เจ้าของรถตู้ที่รับส่งผู้โดยสารในลักษณะจ้างเหมามายื่นคำขออนุญาตประกอบการขนส่งให้ถูกต้อง ในวันที่ 28 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 รายละเอียด.......

***การขอรับการจัดสรรเงินเพื่ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

*** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...New

*** สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

**** ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลป้ายทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กก จังหวัดบึงกาฬ

****รถคันแรกที่ใช้ป้ายทะเบียนประมูลบึงกาฬ หมวด “กก”

**** เผยโฉมเศรษฐีบึงกาฬที่ประมูลป้ายทะเบียนรถบึงกาฬที่มีราคาสูงที่สุด

 

*** ตารางเดินรถโดยสารประจำทางและอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง

 

 

 

 

 
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ